نقاشی کردن پرنده در قفس

نقاشی کردن پرنده در قفس

  مثل شکل سر پرنده رو می کشیم بدن پرنده رو کامل می کنیم حالا دم پرنده رو می کشیم حالا بال و صورت پرنده رو کامل می کنیم حالا یه چوب توی قفس می کشیم که پرنده روش ایستاده حالا پاهای پرنده رو می کشیم حالا پایین بدنه قفسه …

نقاشی کردن خرگوش شیطون

نقاشی کردن خرگوش شیطون

با دو دایره بدن اصلی رو می کشیم. همه جاهای خرگوش رو به صورت کلی تعیین می کنیم. اول از همه صورتش رو نقاشی می کنیم. صورتش کامل شده و حالا گوش هاشو می کشیم. حالا می ریم سراغ بدن خرگوش آموزش نقاشی دست چپ خرگوش یه سبد تخم مرغ  …

آموزش نقاشی خرچنگ

آموزش نقاشی خرچنگ

خوب اول یک گردی برای سر خرچنگ می کشیم حالا این گردی رو یکم پهن می کنیم حالا چشم های خرچنگ رو می کشیم حالا دستهای خرچنگ رو می کشیم حالا پاهای خرچنگ رو با هم دیگه می کشیم پاهای راست خرچنگ رو هم می کشیم خرچنگ کامل و اماده …

آموزش نقاشی کردن ماهی

آموزش نقاشی کردن ماهی

    اول یک بیضی برای بدن  و یک مثلث برای دمش می کشیم حالا خط قرینه رو می کشیم  بیضی رو سه بخش می کنیم در بخش اول چشم ماهی رو می کشیم بعد دهان ماهی رو می کشیم بعد شش ماهی رو می کشیم حالا بال های ماهی …

آموزش نقاشی کردن گربه سیاه

آموزش نقاشی کردن گربه سیاه

  اول یک گردی برای صورت می کشیم حالا صورت گربه رو می کشیم حالا گوش های گربه رو می کشیم حالا صورت و بدن رو می کشیم گربه تمام شد و حالا می تونید رنگ کنید. عمیق بلاگ