خانه » بایگانی برچسب: مورد

بایگانی برچسب: مورد

چند مورد در مهم عکاسی

چند مورد در مهم عکاسی

بعضی مواقع شما به عنوان یک بیننده ممکن است از بعضی تصاویر بیشتر خوشتان بیاید. بعضی از تصاویر گیرایی بیشتری دارند و ذهن شما را بیشتر درگیر می کنند. بعضی از عوامل اصلی در عکاسی در این امر دخیل هستند. نور کلمه عکاسی به معنای نقاشی با نور است. کیفیت نور مستقیما …