خانه » بایگانی برچسب: کامروا

بایگانی برچسب: کامروا

کتاب ((  مثبت اندیش باش  تا کامروا باشی! ))

کتاب (( مثبت اندیش باش تا کامروا باشی! ))

کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی نوشته رضا فریدون نژاد است. یکی از بزرگترین نعمت ها و قدرت هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است تا به نحو احسن از آن استفاده نماییم ، نعمت و قدرت انتخاب است! مثلاً انتخاب بین نگرش مثبت و یا منفی! نگرشی …