خانه » بایگانی برچسب: کیفیت

بایگانی برچسب: کیفیت

کیفیت نور در عکاسی

کیفیت نور در عکاسی

در مورد نور و نحوه نوردهی بحث های زیادی انجام شده است. اما کیفیت نور یه مقوله جدا از نوردهی عکاسی به شمار می رود. شما به عنوان یک هنرمند و یا عکاس، ممکن است مرجع خاصی در خصوص کیفیت نور نداشته باشید و یا حتی ممکن است بپرسید که …